Πληροφορίες Καταστημάτων
Πληροφορίες Καταστημάτων
Διεύθυνση ➜ Στογιαννίδου 1, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25413 03454
Διεύθυνση ➜ Γεωρ. Σταύρου, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25414 01101
Ελάχιστη Χρέωση ➜ 10€
Διεύθυνση ➜ Κεντρική Πλατεία, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 22408 - 25410 28140
Διεύθυνση ➜ μ. Βόγδου 10, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 63440
Ωρες Παραγγελίας ➜ 13:00 - 23:00
Ελάχιστη Χρέωση ➜ 7€