Πληροφορίες Καταστημάτων
Πληροφορίες Καταστημάτων
Διεύθυνση ➜ Ύδρας 25, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 78280
WhatsUp ➜ 6980675004
Ωρες Παραγγελίας ➜ 09:00 - 06:00
Διεύθυνση ➜ Βασ. Κων/νου 35, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 69090
WhatsUp ➜ 6985666400
Διεύθυνση ➜ 28ης Οκτωβρίου 107, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 25502
WhatsUp ➜ 6980 411000
Ωρες Παραγγελίας ➜ 07:30 - 20:30
Ελάχιστη Χρέωση ➜ 0€
Διεύθυνση ➜ Κεντρική Πλατεία, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 66055
Ωρες Παραγγελίας ➜ 07:30 - 23:00
Ελάχιστη Χρέωση ➜ 3€
Διεύθυνση ➜ 40 Εκκλησιών 3, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 62531
Ωρες Παραγγελίας ➜ 07:30 - 23:00
Ελάχιστη Χρέωση ➜ 3,50€