Πληροφορίες Καταστημάτων
Πληροφορίες Καταστημάτων
Διεύθυνση ➜ Βασ. Σοφίας 5 , Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 22130 - 25410 28868
Ωρες Παραγγελίας ➜ 13:00 - 03:00
Ελάχιστη Χρέωση ➜ 5€
Διεύθυνση ➜ Πλ. Ελευθερίας, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 76209 - 25410 74011
Ωρες Παραγγελίας ➜ 13:30 - 00:15
Ελάχιστη Χρέωση ➜ 3.50€
Διεύθυνση ➜ Ανδ. Δημητρίου 49, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 84300
WhatsUp ➜ 6980446859
Wind F2G ➜ 6939411602
Ωρες Παραγγελίας ➜ 13:00 - 24:00
Διεύθυνση ➜ Βενιζέλου 84, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 65555
WhatsUp ➜ 6971805244
Vodafone CU ➜ 6948705378
Ωρες Παραγγελίας ➜ 12:00 - 24:00
Ελάχιστη Χρέωση ➜ 5€
Διεύθυνση ➜ Βασ. Σοφίας 5, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 64340 - 25410 75944
WhatsUp ➜ 6986873446 - 6987283860