Πληροφορίες Καταστημάτων
Πληροφορίες Καταστημάτων
Διεύθυνση ➜ Μ. Βόγδου, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 65380
WhatsUp ➜ 6987388188
Ωρες Παραγγελίας ➜ 07:00 - 12:00
Ελάχιστη Χρέωση ➜ 2.50€
Διεύθυνση ➜ Μιχαήλ Καραολή 66, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 72345
Ωρες Παραγγελίας ➜ 07:00 - 13:00
Διεύθυνση ➜ Ηρώων 15, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 63001
Ωρες Παραγγελίας ➜ 22:00 - 13:00
Διεύθυνση ➜ Δημοκρίτου 4, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 66969
WhatsUp ➜ 6985023966
Ωρες Παραγγελίας ➜ 24/7