Πληροφορίες Καταστημάτων
Πληροφορίες Καταστημάτων
Διεύθυνση ➜ Βασ. Κων/νου 26-32, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 70222 - 25410 63222
WhatsUp ➜ 6980034604
Διεύθυνση ➜ Βασ. Κων/νου 45Β, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 84222
WhatsUp ➜ 6976722346
Ωρες Παραγγελίας ➜ 11:30 - 01:00
Ελάχιστη Χρέωση ➜ 3,00€
Διεύθυνση ➜ 28ης Οκτωβρίου 95, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 70500
Ωρες Παραγγελίας ➜ 10:30 - 00:30
Διεύθυνση ➜ Βασ. Κων/νου 5, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25410 28222
Διεύθυνση ➜ Βασ. Κων/νου 74, Ξάνθη
Τηλέφωνο ➜ 25413 02180
WhatsUp ➜ 6978267759
Ωρες Παραγγελίας ➜ 13:00 - 01:30